post | sidebar | footer

Monday, November 5

vogelbeobachtung.de


係,我知用機仔打雀好白痴。3.8x optical 實在係有心無力。
係,我都知成千蚊送部相機過來用唔夠一個月就返去,好浪費。

鬼叫由細到大都教你個仔即係我,咁留意小動物咩。

得得得,臨走時會去影黑天鵝。

IMG_0211(mod)
一點紅

吸蜜的品種,攀爬能力相當強,完全不用展開翅膀就能由地面爬到樹上,還可以倒吊在枝上,亦能高速拍動翅膀懸浮在空中方便覓食。成年頸部有兩個紅點。走在地上像袋鼠前後前後的跳。

0 comment: