post | sidebar | footer

Tuesday, January 30

Somedays' joker :+)

平常既一個朝早, 隔鄰 dept 某某放完大假
返到自己座位, 都仲未坐低...

哎~ 好耐無見啦~ 好掛住你呀~

隔鄰 dept 個姣婆 K 漫不經心咁投放左個超級核彈

當時我忍笑忍得好鬼辛苦, 佢一行開左即刻笑到我趴左係枱度, 眼淚水都標埋 m(_ _)m
唔知佢掛住果位朋友以後點算.
其實佢係度撈左唔短時間, 職位又唔低, 仲咁搏殺都唔知為咩.

"係囉, KK你咁可愛, 不如以後由你同佢 deal, 應該掂喎"

原來我 d 同事都係玩野到無朋友 (|| ゚д゚)

0 comment: